Privacyverklaring

Ingevolge de AVG van 24 mei 2018 verklaren wij het volgende:

Lu & approuvé beschikt over de NAW-gegevens van klanten die bij ons een of meer bestellingen plaatsen of hebben geplaatst en die zelf de verstrekkers zijn van die gegevens. Dit omvat naam, straat, huisnummer, woonplaats en e-mailadres, en facultatief het door de klant verstrekte telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om de bestelling te kunnen bevestigen en uitvoeren, en wij bewaren ze gedurende een periode van 7 (zeven) jaren, de wettelijke bewaarplicht van een boekhouding en de bijbehorende administratie.

Wij verkrijgen die gegevens ofwel doordat een klant zichzelf als zodanig bij ons meldt per e-mail of telefoon, ofwel doordat wij die gegevens doorkrijgen van boekwinkeltjes.nl, waarbij Lu & approuvé is aangesloten. In dat laatste geval conformeren wij ons aan de privacyrichtlijn en -maatregelen die boekwinkeltjes.nl heeft opgesteld en die zijn te raadplegen op  https://www.boekwinkeltjes.nl/mbw/nieuwsarchief/id/34/ en op https://www.boekwinkeltjes.nl/privacy/.

Daaronder valt ook, maar niet uitsluitend, het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw bij ons rustende gegevens; een betreffend verzoek kunt u per e-mail richten aan luetapprouve@gmail.com.

Lu & approuvé benadert geen personen, klant of niet, rechtstreeks ter promotie van onze verkoopactiviteiten of anderszins, anders dan via de publiekelijk beschikbare informatie over ons boekenaanbod bij boekwinkeltjes.nl en op onze website die met https is beveiligd, en die geen mogelijkheid biedt tot het verrichten van financiële transacties. Lu & approuvé bewaart in de eigen administratie van klanten dan ook geen financiële transactiegegevens.

In geen enkel geval verstrekken wij een of meer van uw gegevens aan derden, behoudens onze noodzakelijke gegevensuitwisseling met boekwinkeltjes.nl en onze ING-bankrelatie, of, op verzoek van de klant, met PayPal. Geen enkele andere persoon, instantie of instelling zal van ons uw gegevens verkrijgen, tenzij wij daartoe wettelijk worden gedwongen.

Lu & approuvé is niet verbonden aan enig asociaal medium en weigert categorisch daaraan informatie te verstrekken of enig andere vorm van medewerking te verlenen.

Ook maakt Lu & approuvé geen gebruik van de mogelijkheid op de eigen website advertenties te plaatsen, niet alleen omdat wij die storend en opdringerig vinden, maar ook omdat die de mogelijkheid met zich meebrengen uw gegevens langs een omweg te achterhalen.

Terug naar boven


Laatst bijgewerkt: 24 december 2022.